Analytics 360 to:

  • 200x wyższy próg próbkowania w standardowych raportach aby dokonywać decyzji w oparciu o sprawdzone dane
  • 200 (zamiast 20) metryk i wymiarów niestandardowych, aby jeszcze lepiej określić zachowania użytkowników
  • możliwość raportowania ścieżek niestandardowych, aby zidentyfikować problemy w poruszaniu się użytkownika na stronie
  • możliwość łączenia z danymi z wielu innych źródeł, co pozwala na kompleksową analizę wyników
  • połączenie z Display & Video 360 i aktywizowanie danych w zakupie programmatic
  • funkcja Roll-up- zbiorcze raportowania (bez dodatkowych kodów) wielu usług GA- dzięki temu GA360 deduplikuje użytkowników